Tin tức

Ứng dụng quang phổ cận hồng ngoại FT-NIR trong phân tích polyme

Model: TANGO R, MPA II, MATRIX I, MATRIX F Hãng: Bruker Các hệ thống phân tích đa dạng của Bruker hỗ trợ ngành công nghiệp polyme trong việc sản xuất nhựa nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất cũng như phát triển các loại polyme mới cho các [...]

Công nghệ hạt từ tính MagMAX

1. Hạt từ tính là gì? Hạt từ tính được tạo thành từ các hạt ôxít sắt cực nhỏ (20 đến 30 nm), chẳng hạn như magnetit (Fe3O4), mang lại cho chúng đặc tính siêu thuận từ. Hạt siêu thuận từ khác với các loại sắt từ phổ biến ở [...]

Xác định nồng độ Cd trong đất – Spectrum Instruments

Đất bị ô nhiễm kim loại nặng chủ yếu là Chì (Pb), cadimi (Cd), Thủy ngân (Hg), Crom (Cr), Asen (As), v.v. Các loại kim loại nặng này không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của rễ và lá thực vật mà còn có khả năng phản ứng [...]