Tin tức

Công nghệ hạt từ tính MagMAX

1. Hạt từ tính là gì? Hạt từ tính được tạo thành từ các hạt ôxít sắt cực nhỏ (20 đến 30 nm), chẳng hạn như magnetit (Fe3O4), mang lại cho chúng đặc tính siêu thuận từ. Hạt siêu thuận từ khác với các loại sắt từ phổ biến ở [...]

Xác định nồng độ Cd trong đất – Spectrum Instruments

Đất bị ô nhiễm kim loại nặng chủ yếu là Chì (Pb), cadimi (Cd), Thủy ngân (Hg), Crom (Cr), Asen (As), v.v. Các loại kim loại nặng này không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của rễ và lá thực vật mà còn có khả năng phản ứng [...]

Xác định hàm lượng Niken và Đồng trong chất thải rắn bằng phép đo quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

Theo tài liệu, chất thải rắn có thể được chia thành: chất thải đô thị, chất thải công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại, chất thải nông nghiệp và chất thải xây dựng. Nếu không được thu gom, tái chế và xử lý thích hợp, chất thải rắn [...]

Hoạt độ nước trong thịt

1. Giới thiệu về hoạt độ nước Theo Tiến sĩ Brady Carter – Chuyên gia nổi tiếng thế giới về hoạt độ nước. “Việc theo dõi cẩn thận hoạt độ nước của thịt ổn định trong quá trình sản xuất có thể làm giảm năng lượng đầu vào và ngăn ngừa [...]

Xác định diện tích bề mặt riêng của cacbon hoạt tính (đường hấp phụ đẳng nhiệt loại I) bằng phương pháp BET

Than hoạt tính và zeolit có cấu trúc vi mao quản (micropore) nên đường đẳng nhiệt hấp phụ thường thuộc loại I. Khi xác định diện tích bề mặt riêng BET của các vật liệu loại này, diện tích bề mặt riêng thường cho kết quả thấp hơn thực [...]