Tinh chế Protein là một quy trình nhằm tách một loại protein duy nhất từ hỗn hợp phức tạp. GenScript cung cấp một vài giải pháp phù hợp với mô hình nghiên cứu học thuật và công nghiệp để đơn giản hóa quá trình phân lập và tinh chế protein. Hạt resin sắc kí ái lực (Affinity chromatography resins) phù hợp cho tinh chế protein và kháng thể theo từng mẻ. Hạt từ (Magnetic bead) được phát triển với mục đích tạo kết tủa miễn dịch (immunoprecipitation) và phân lập nhanh các protein mục tiêu.