Tin tức

TIN TỨC

Ứng dụng quang phổ cận hồng ngoại FT-NIR trong phân tích polyme

Model: TANGO R, MPA II, MATRIX I, MATRIX F Hãng: Bruker Các hệ thống phân tích đa dạng của Bruker hỗ trợ ngành công nghiệp polyme trong việc sản xuất nhựa nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất cũng như phát triển các loại polyme mới cho các [...]

SỰ KIỆN

Thermo Fisher webinar: “Quay Trở Lại Những Điều Cơ Bản”

Dù bạn là chuyên gia về công nghệ và ứng dụng phép đo quang phổ hấp thụ nguyên tử (atomic absorption spectroscopy, AAS) và quang phổ phát xạ plasma (inductively coupled plasma optical emission spectroscopy, ICP-OES) hay mới chỉ bắt đầu tìm hiểu thì buổi phát sóng trực tuyến [...]