Sự kiện

Thermo Fisher webinar: Giải pháp ứng dụng trên KingFisher hậu COVID-19 và Hệ thống SpeciTRAX

Trân trọng mời bạn tham dự hội thảo trực tuyến cùng Thermo Fisher Scientific và ITS với chủ đề “Giải pháp Ứng dụng trên KingFisher hậu COVID-19 và Hệ thống SpeciTRAX”. Trong vài năm qua, gần 10.000 thiết bị xử lý mẫu tự động Thermo Scientific™ KingFisher™ được sử dụng [...]