CELLINK webinar Giới thiệu về in 3D sinh học: Các ứng dụng trong thiết kế vật liệu gia cố đối với xúc tác sinh học tương ứng

CELLINK webinar Giới thiệu về in 3D sinh học: Các ứng dụng trong thiết kế vật liệu gia cố đối với xúc tác sinh học tương ứng

Cellink webinar: “Giới thiệu về in 3D sinh học: Các ứng dụng trong thiết kế vật liệu gia cố đối với xúc tác sinh học tương ứng”.

📌Ngày: Thứ 3, 21/11/2023
📌Giờ: 14:30 (GMT+7)
📌Diễn giả Dr. Yuwaporn Pinyakit | Chulalongkorn University, Thailand

Trong lĩnh vực xúc tác sinh học, in 3D sinh học cho thấy cuộc cách mạng công nghệ với tiềm năng vượt qua các giới hạn tiếp cập thông thường.
Trong hội thảo trực tuyến này, diễn giả sẽ giới thiệu một nghiên cứu tập trung vào việc chế tạo các vật liệu hỗ trợ được gia chỉnh để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của phản ứng xúc tác sinh học, đồng thời xem xét các yếu tố như khuếch tán cơ chất và tối ưu hóa phản ứng để nâng cao khả năng thích ứng và hiệu quả của công nghệ. 

Chia sẻ