Hội Nghị Bàn Tròn của Chuyên Gia Theo Yêu Cầu: Tại sao thử nghiệm PFAS lại thách thức đến vậy?

Hội Nghị Bàn Tròn của Chuyên Gia Theo Yêu Cầu: Tại sao thử nghiệm PFAS lại thách thức đến vậy?

 

Bạn sẽ được giải đáp thắc mắc về thử nghiệm PFAS trong sự kiện hội nghị bàn tròn trực tuyến này!

Hãy tham gia cùng các chuyên gia hàng đầu thuộc lĩnh vực thử nghiệm phân tích PFAS trong sự kiện hội nghị bàn tròn theo yêu cầu này để được nghe họ chia sẻ về những kinh nghiệm cá nhân cũng như cùng thảo luận về một số chủ đề liên quan. Mục đích của buổi thảo luận là nhằm giúp các phòng thí nghiệm phân tích PFAS sẽ củng cố và chứng minh năng lực thử nghiệm của họ trong tương lai trong bối cảnh những quan ngại về vấn đề môi trường ngày càng tăng cao.

Hãy tham gia thảo luận và tìm hiểu về:

  • Bối cảnh hiện tại, xu hướng thị trường và tình trạng phân tích PFAS trong tương lai.
  • Các yêu cầu quy định hiện tại và mới xuất hiện đối với thử nghiệm phân tích PFAS.
  • Các công nghệ phân tích giúp việc thử nghiệm PFAS ở mọi quy mô hoặc mọi phạm vi một cách nhanh chóng hơn.

Diễn giả:

Hãy đảm bảo xem buổi Hỏi & Đáp vì các thành viên tham gia hội thảo của chúng tôi sẽ giải đáp những thắc mắc đã gửi và các vấn đề chính mà các nhà khoa học trong lĩnh vực này phải đối mặt.

*Bài thuyết trình sẽ được diễn ra bằng Tiếng Anh.

Chia sẻ