Nâng cấp quy trình và hoạt động của phòng thí nghiệm với Chromeleon 7.3.2 CDS

Nâng cấp quy trình và hoạt động của phòng thí nghiệm với Chromeleon 7.3.2 CDS

Thermo Scientific Chromeleon CDS đang xác định lại các tiêu chuẩn về hiệu suất phần mềm với độ ổn định của hệ thống vững chắc, tính dễ sử dụng hàng đầu trong ngành và hoạt động nhanh hơn bao giờ hết.

Được xây dựng để hỗ trợ cả quản lý phòng thí nghiệm và quản trị viên hệ thống, phần mềm hệ thống dữ liệu sắc ký Thermo Scientific Chromeleon được thiết kế để tăng năng suất và hiệu quả trong phòng thí nghiệm phân tích, đồng thời hỗ trợ đầy đủ các quy định GMP cho các thiết bị sắc ký và khối phổ.

Tham gia với chúng tôi để tìm hiểu cách tăng tốc hoạt động phòng thí nghiệm của bạn với hiệu suất xử lý nhanh hơn gấp 10 lần, thúc đẩy tuân thủ, đảm bảo an toàn dữ liệu và đơn giản hóa việc bảo trì hệ thống với phiên bản Chromeleon CDS 7.3.2 mới nhất.

Diễn giả:

  • Ông Laércio Fernandes, Giám đốc tiếp thị sản phẩm, Phần mềm sắc ký, Thermo Fisher Scientific.
  • Zoe Julian, Giám đốc tiếp thị sản phẩm, Phần mềm sắc ký, Thermo Fisher Scientific.

Thời gian: 11:00 AM, Thứ năm, 25.05.2023.

Chia sẻ