Bruker webinar: Tại sao kính hiển vi hồng ngoại FT-IR với đầu dò FPA (Focal plane array) là VUA trong phân tích vi nhựa

Bruker webinar: Tại sao kính hiển vi hồng ngoại FT-IR với đầu dò FPA (Focal plane array) là VUA trong phân tích vi nhựa

Mời Quý khách hàng tham dự Bruker webinar: Tại sao kính hiển vi hồng ngoại FT-IR với đầu dò FPA (Focal plane array) là VUA trong phân tích vi nhựa

Trong hội thảo trên web này, chúng tôi sẽ trình bày:

 • Tại sao FT-IR là phương pháp được lựa chọn để phân tích theo hướng hạt của vi nhựa.
 • Các nhu cầu và yêu cầu để thiết lập một phòng thí nghiệm vi nhựa dựa trên công nghệ FT-IR.
 • Các bước cần thiết trong việc chuẩn bị mẫu từ nhiều nguồn khác nhau.
 • Cơ bản lý thuyết để hiểu ý tưởng đằng sau phân tích FT-IR của vi hạt.
 • Các giải pháp toàn diện, hoàn chỉnh để phân tích vi nhựa.

Bạn sẽ học về:

 • Thiết lập và thử nghiệm dụng cụ
 • Phân tích và đánh giá hạt
 • Các giải pháp phần mềm vi nhựa

Chúng tôi sẽ đề cập đến những điều cơ bản về:

 • Các kỹ thuật phân tích vi nhựa khác nhau
 • Các loại mẫu
 • Các bước chuẩn bị mẫu
 • Quy trình thử nghiệm FT-IR
 • Thiết bị đo FT-IR

Ai nên tham dự:

 • Phòng thí nghiệm dịch vụ phân tích
 • Các nhà nghiên cứu môi trường
 • Nhà sản xuất thực phẩm & thức ăn chăn nuôi
 • Nhà sản xuất đồ uống & đồ uống

Thời gian: Thứ ba, ngày 21/06/2022, 16:00 – 16:30 (Hanoi, GMT+7)

Chia sẻ