Elementar webinar: Vượt qua các thách thức của xác định TOC và TNb trong các mẫu môi trường và nước thải

Elementar webinar: Vượt qua các thách thức của xác định TOC và TNb trong các mẫu môi trường và nước thải

Bạn có gặp thách thức khi xác định TOC và TNb trong các mẫu môi trường và nước thải không? Hoặc bạn muốn tìm hiểu thêm về cách thực hiện các phân tích này? Elementar có thể giúp bạn.

TOC và TNb là các chỉ tiêu quan trọng trong quá trình xử lý và quan trắc nước thải để đánh giá mức độ ô nhiễm chất hữu cơ (TOC) cũng như khả năng phì dưỡng (eutrophication) (TNb) trong nước. Việc phân tích hàm lượng TOC và TNb trong các dung dịch đặc biệt là muối, các mẫu chứa hạt và chất rắn là một trong những thách thức lớn nhất trong phân tích nước thải.

Tham gia cùng Dr. Calum Preece, Giám đốc mảng Môi trường của Elementar trong hội thảo trên web của chúng tôi khi ông thảo luận về các chủ đề này cũng như giải thích cách phân tích TOC có thể thay thế các phép đo BOD và COD thông thường như một giải pháp thay thế thân thiện hơn với môi trường.

Tham gia webinar của chúng tôi bạn sẽ:

  • Tìm hiểu về xác định TOC & TNb trong các mẫu môi trường và nước thải,
  • Nghe những lợi ích của việc xác định TOC so với các phương pháp COD và BOD truyền thống,
  • Tìm hiểu về những lợi ích mang lại cho bạn từ sứ mệnh cải thiện phân tích TOC & TNb của chúng tôi

Thời gian: Thứ Ba, ngày 02/08/2022, 16:00 – 17:00 (Hanoi, GMT+7).

Chia sẻ