Bruker webinar: Sự hài hòa của phân tích vi nhựa và vai trò của phân tích hình ảnh hồng ngoại FTIR imaging

Bruker webinar: Sự hài hòa của phân tích vi nhựa và vai trò của phân tích hình ảnh hồng ngoại FTIR imaging

Trân trọng mời bạn tham dự webinar do hãng Bruker tổ chức “Sự hài hòa của phân tích vi nhựa và vai trò của phân tích hình ảnh hồng ngoại FTIR imaging”.

Trong 45 phút của webinar, Tiến sĩ Sebastian Primpke từ Viện Alfred-Wegener-Institute sẽ kể cho bạn nghe về công việc hàng ngày của các nhà nghiên cứu vi nhựa, những thử thách trong việc hài hòa và tại sao họ sử dụng hình ảnh hồng ngoại FTIR như là công cụ chính. Phiên thảo luận sẽ kết thúc với phần Q&A trực tiếp.

Mục đích của Webinar:

  • Mang lại sự thấu hiểu sâu sắc công việc của các chuyên gia phân tích vi nhựa.
  • Người tham dự sẽ học về những phương pháp thực hành tốt nhất, tương lai của phân tích vi nhựa và những công nghệ liên quan.

Người nên tham dự:

  • Người đam mê vi nhựa.
  • Các phòng thí nghiệm phân tích dịch vụ.
  • Các nhà khoa học môi trường.

Chủ đề thảo luận:

  • Các kỹ thuật được sử dụng trong phân tích vi nhựa.
  • Những yêu cầu cho việc chuẩn hóa và tự động.
  • Ví dụ về ứng dụng: nước uống.
  • Ví dụ về ứng dụng: nước thải đã xử lý.
  • Phần mềm siMPle và công nghệ hình ảnh hồng ngoại FT-IR imaging.

Diễn giả:

– Dr. Sebastian Primpke đi vào lĩnh vực phân tích vi nhựa tại Viện Alfred-Wegener-Institute, trung tâm Helmholtz về nghiên cứu Địa Cực và Hải Dương vào năm 2015. Trong nghiên cứu hiện tại, anh tập trung vào sự tự động hóa và sự hài hòa các phương pháp phân tích quang phổ của vi nhựa.

– Dr. Marten Seeba là chuyên gia của Bruker về vi nhựa. Với nền tảng rộng về hóa phân tích, anh tập trung vào kính hiển vi hồng ngoại FTIR để mang lại sự thấu hiểu sâu sắc vào mối đe dọa không ngừng tăng lên vào hải dương và cuộc sống con người.

Thời Gian: 19:00 – 20:00, thứ năm 14/10/2021.

Vui lòng đăng ký bên dưới:

Chia sẻ