Hướng dẫn lựa chọn thiết bị tách chiết/ tinh sạch KingFisher phù hợp

Hướng dẫn lựa chọn thiết bị tách chiết/ tinh sạch KingFisher phù hợp

Mỗi thiết bị tách chiết/ tinh sạch KingFisher được thiết kế để xử lý ở các công suất, thể tích và số lượng mẫu mỗi lần chạy khác nhau. Các thông tin sau sẽ giúp bạn chọn thiết bị KingFisher phù hợp:

 

Thiết bị KingFisher

Duo Prime

(nhấp vào để xem chi tiết)

Flex

(nhấp vào để xem chi tiết)

Apex

(nhấp vào để xem chi tiết)

Presto

(nhấp vào để xem chi tiết)

Kích thước thiết bị

Để bàn nhỏ gọn

Để bàn Để bàn

Để bàn — tích hợp với bộ xử lý chất lỏng bằng rô-bốt

Công suất

Thấp đến trung bình

Trung bình đến cao Trung bình đến cao

Rất cao

Dải thể tích

•   50–1,000 μL: 12 đầu từ

•   200–5,000 μL: 6 đầu từ

•   Đĩa PCR (20–100 μL) có viền

•   20–200 μL: đĩa 96 giếng

•   50–1,000 μL: đĩa 96 giếng

•   200–5,000 μL: đĩa 24 giếng

•   15–1,000 µL: đĩa 96 giếng

•   15–200 µL: đĩa tiêu chuẩn

•   KingFisher 96 giếng

•   10–80 µL: đĩa PCR 96 giếng

•   30–5,000 µL: đĩa 24 giếng

•   30–200 µL: 96 ống lưu trữ

•   200–1,000 µL: 24 ống lưu trữ

•   50–1,000 μL: đĩa 96 giếng

•   200–5,000 μL: đĩa 24 giếng

•   50–150 μL: đĩa tiêu chuẩn KingFisher 96 giếng

Số mẫu/lần chạy

6 hoặc 12

24 hoặc 96 24 hoặc 96

24 hoặc 96

Tùy chỉnh quy trình

Có, với màn hình cảm ứng hoặc phần mềm PC

Dải nhiệt độ

•  10°C đến 75°C (hàng A)

•  4°C đến 75°C (dải rửa giải)

Từ 5°C trên nhiệt độ môi trường xung quanh đến 115°C •   Từ 4°C trên nhiệt độ môi trường xung quanh đến 100°C

•   Làm mát xuống 4°C

Từ 5°C trên nhiệt độ môi

trường xung quanh đến 115°C

Đèn UV

8 W (lên đến 16 giờ)

Không 2 đèn UV, tối đa 23 giờ 59 phút

Không

Chi tiết bổ sung

Chỉ dùng cho nghiên cứu

Dùng trong phòng Lab Dùng trong phòng Lab

Dùng trong phòng Lab

Khối lượng

17 kg

28 kg 56 kg

24 kg

 

Sự khác biệt chính là công suất, số lượng mẫu mỗi lần chạy và cách các thiết bị xử lý:

  • KingFisher Duo Prime (công suất thấp – trung bình, khoảng 6-24 mẫu/ ngày), dành cho các phòng lab nhỏ và các nhà nghiên cứu cá nhân, xử lý tới 12 mẫu/ lần chạy.
  • KingFisher Flex (công suất trung bình – cao, khoảng 48-100 mẫu/ ngày hoặc nhiều hơn), thiết bị làm việc độc lập trong phòng lab, xử lý tới 96 mẫu/ lần chạy và lý tưởng để kiểm tra SARS-CoV-2 công suất cao.
  • KingFisher Apex có thông số kỹ thuật tương tự như KingFisher Flex, nhưng được thiết kế để bổ sung thêm khả năng làm việc với hiệu suất cao nhất, và các tích hợp tiện dụng và an toàn như máy quét mã vạch, khối làm mát và đèn khử nhiễm UV.
  • KingFisher Presto hoàn toàn tự động (công suất rất cao, đặc biệt là xét nghiệm covid với khoảng 1000 mẫu/ ngày) và tích hợp với bộ xử lý chất lỏng tự động.

Chia sẻ