Microtrac webinar: Ứng dụng của phép đo hấp phụ khí và hơi trong phân tích vật liệu mao quản nano

Microtrac webinar: Ứng dụng của phép đo hấp phụ khí và hơi trong phân tích vật liệu mao quản nano

Vật liệu xốp, đặc biệt là vt liu mao qun nano (nanoporous) được ứng dụng rất nhiều trong việc xử lý môi trường. Trong đó bao gồm, thu giữ và lưu trữ CO2, vật liệu lọc và làm sạch không khí, nước. Ngoài ra, một hướng nghiên cứu thử thách hơn của đó là lưu trữ năng lượng hydro và cải thiện tính chất điện cực của pin. Việc kiểm soát kích thước và thể tích lỗ xốp là những đặc điểm vô cùng quan trọng trong quá trình nghiên cứu và phát triển các vật liệu mao quản nano như MOF, COF, nanocarbon, carbon hot tính mao qun trung bình và zeolit.

Hội thảo trực tuyến “Ứng dụng của phép đo hấp phụ khí và hơi trong phân tích vật liệu mao quản nano” này sẽ cho thấy đặc điểm nổi trội của các thiết bị BELSORP trong phép đo hấp phụ khí và hơi. Các trường hợp cụ thể về phép đo hấp phụ chính xác cao trên các vật liệu mao quản nano cũng sẽ được thảo luận sâu.

Thời gian: ngày 31/05/2022, 15:00 (Hanoi, GMT+7)

Din gi: Dr. Jürgen Adolphs, Microtrac Head of the Application Center

Vui lòng đăng ký bên dưới.

Chia sẻ